Prosjekter
Halden Hov /Øvre Knardal/Risum
Halden
Enebolig - 150
6.150.000,-
Halden Hov /Øvre Knardal/Risum
Halden
Enebolig - 150
5.975.000,-
Halden Hov /Øvre Knardal/Risum
Halden
Enebolig - 150
5.975.000,-
Halden Hov /Øvre Knardal/Risum
Halden
Enebolig - 150
6.150.000,-